ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Kranio-sakrální terapie (CST) je jemná praktická léčba, která může poskytnout úlevu od řady zdravotních problémů jako jsou např. bolesti hlavy, krční páteře, vedlejších účinků při léčbě rakoviny apod. CST používá lehký dotek k vyšetření membrán, pohybu tekutin v centrálním nervovém systému a kolem něj.

Somatic Experiencing (SE™) má za cíl odstranit příznaky stresu, šoku a traumatu, které se hromadí v našem těle. V případě, že uvízneme ve vzorcích boje, útěku nebo zmrazení, nám SE pomáhá uvolnit, zotavit se a stát se odolnějšími a celistvějšími.

 • Při prvním kontaktu s klientem společně zjišťujeme jeho historii a zdravotní stav. Velký důraz přitom klademe na období dětství a dospívání, vztahy s rodiči a se sebou samým. Často objevíme traumata nebo vzpommínky na minulost, které se stávají nosným materiálem pro výchozí bod terapie. Na základě aktuálního stavu klienta, zvolíme následně téma, kterým se budeme hlouběji zabývat.
 • Úvodní sezení trvá cca 2 hodiny. Samotná terapie trvá 90 min.
 • Během několika následujících dní po terapii probíhá proces léčby a její integrace.
 • Seznámíme se, naladíme se, navozujeme pocit důvěry. Zde se mohou vyplavovat různé emoce (pláč, vztek…). Někdy může dojít k přechodnému zhoršení stavu. Jedná se o zcela běžnou záležitost. Jakákoliv událost, která zanechá otisk v našem systému, má pak emociální spojení. Někdy její uvolnění může znamenat, že se dočasně dotkneme dříve uvězněného citu, který následně rozpustíme.
 • Poté přejdeme k praktické části, kdy za pomocí metody kranio-sakrální biodynamiky, somatického prožívání a vizualizačních procesů budeme upevňovat pozitivní zdroje v těle.
 • Terapie potřebuje kontinuální proces. Proto doporučuji min. 4 sezení, ve kterých se budeme do hloubky zabývat a rozpouštět staré vzorce a procesy.
 • Při akutních problémech doporučuji sezení 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Při odeznění problémů preventivně 1x za měsíc. Poté se s klientem dohodneme, jak budeme v terapii pokračovat.

Při užívání psychiatrických medikamentů a jiných chemických látek, je činnost kranio-sakrální terapie omezená.

V terapii pracuji s tělem a jeho přirozenými samoléčícími schopnostmi. V případě antidepresiv zatím není známo, jaké komponenty ovlivňují nervovou soustavu. Často se klient není schopen sám dostat ke svým skutečným emocím. V tomto případě proto raději doporučuji MASÁŽ.

 •     U malých dětí trvá první návštěva cca 90 minut a následující 45-90 min.
 •     Při ošetření miminek, batolat a větších dětí, považuji za důležité, pracovat společně na tématech i s rodičem.
 •     Ošetření miminka může probíhat různými způsoby. Např. přikládám ruce na miminko, když maminka kojí.
 •     Při ošetření maminky a jejího porodního traumatu je vhodné si vyčlenit dostatečné množství prostoru a zajistit hlídání. Terapie a celý proces může trvat i 2 hodiny.
 •     Pokud se ošetřuje maminka a následně miminko v jednom dni, je potřeba počítat s delším časovým úsekem. Je možnost ošetřit částečně maminku a dítě společně. Pro hlubší procesy maminky, je lepší přijít samostatně.
 •     U dětí, které již chodí, je dobré navodit relativní klid, aby mohlo proběhnout kranio ošetření na lehátku. Ideálně je dobré ošetřovat dítě ve spánku. Proto je dobré s sebou vzít hračky, knihy nebo pustit animovanou pohádku, pro zklidnění.
 •     Při práci s traumaty malých dětí stejně jako u dospělých, je potřeba dát terapii prostor. Doporučuji 4 návštěvy pro efektivní výsledek.
 •     U dětí doporučuji návštěvu min. 1x týdně. Při řešení aktuálního problému, je nutné pracovat i několikrát týdně. Technika terapie je velmi jemná, respektující a nelze jí žádným způsobem uspěchat.
 •     Zatímco se systém po terapii znovu integruje, je možné, že se dočasně může vyplavovat pláč, vztek, změní se režim spánku atd. Jedná se o zcela normální průběh nahromaděné energie v nervovém systému, který se musí pročistit.

Více informací o terapii pro maminky a děti zde.

Více informací o kranio-sakrální terapii pro rodiny zde.

Terapie Přijetí rodičem / rodiči je vhodná pro každého, kteří touží zažít polaritu muže a ženy v jeden okamžik. Touží jakýmkoli způsobem zlepšit svůj vnitřní vztah nejenom se svými rodiči, ale také se sebou samým. Během sezení si plně a otevřeně můžete říkat o doplnění potřeb, kterým se vám jako dětem nedostávalo. Ať se jedná o dotek, slovní podporu či emoční banku.

Tato terapie může být skvělým doplněním běžné terapie, v případě, že napravujeme vztahy v rodině.

Ano. Během terapie se nám prostřednictvím imaginace objevují obrazy, které nám dávají odpovědi na naše vnitřní otázky a následně je integrujeme do těla, pomocí kranio-sakrální terapie.
Jedná se o terapeutický proces. Jako terapeut vás bezpečně provázím vašim vnitřním světem. Za pomocí doteku hledáme odpovědi skrze průvodce, kteří k nám přichází. Jedinečnost této terapie je ve spojení těla, obrazu, pocitu, vjemu a významu.

Více informací o kranio-sakrální imaginaci zde.

Pokud jste milovníci přírody a rádi byste v ní strávili nějaký čas s někým, kdo Vám bude dávat maximální pozornost, bude Vám naslouchat a vést, pak je terapie vhodná právě pro Vás. Délka výletu je zcela na domluvě. V přírodě máme více možnosti se odpojit od ruchu velkoměsta a urovnat si myšlenky. V rámci pauz na odpočinek budeme dělat také dechová cvičení. Plán cesty Vám ráda navrhnu. Cenu dohodou.

Více informací o terapii Doteky přírody zde.

Pokud se cítíte příjemněji a bezpečněji v pohodlí domova, určitě nabízím možnost za Vámi v rámci Prahy kamkoli přijet.

 • Např. v případě, kdy se jedná o maminky po porodu;
 • děti, které špatně snášejí změnu prostředí;
 • pokud jste vážně nemocní;
 • po operaci apod.

Při zrušení ošetření méně než 24 hodin předem hradí klient 80% ceny ošetření.